FANDOM


Rzuty w zapasach profesjonalnych - techniki, które wymagają podniesienia przeciwnika i rzucenie go w dół, co sprawia, że rzuty są najczęściej stosowanymi technikami w profesjonalnych zapasach. Są one nazywane również manewrami siłowymi, ponieważ mają na celu podkreślenie siły zapaśnika. Wiele manewrów posiada kilka nazw. Wrestlerzy często używają rzutów jako finiszery (sygnatury, typowe dla danego zawodnika techniki, po których zazwyczaj wrestlerzy przypinają przeciwnika i kończą pojedynek), i dodają im nowe nazwy, zazwyczaj odzwierciedlające ich osobowość, gimmick.

Szczegółowa lista wkrótce.

Armbreaker

Arm drag

Arm wringer

Atomic drop

Backbreaker

Backbody drop

Biel throw

Brainbuster

Bulldog

Catapult

Chokeslam

Cobra clutch slam

DDT

Driver

Electric chair drop

Facebreaker

Facebuster

Fireman's carry

Flapjack

Full nelson

Giant swing

Guillotine drop

Gorilla press

Gutbuster

Headlock takedown

Headscissors takedown

Hip toss

Iconoclasm

Irish whip

Jawbreaker

Mat slam

Monkey flip

Muscle buster

Neckbreaker

Piledriver

Powerbomb

Powerslam

Pumphandle

Scoop

Shinbreaker

Shoulderbreaker

Snake eyes

Snapmare

Spinebuster

Spinning crucifix toss

Suplex

Pułapki i podcięcia (?, po prostu reszta technik)

Wariacje

Zobacz też

Już wkrótce...